Posledních pár let naší ekonomiky

Nejhorší období Poslední krize byla někdy kolem roku 2012. V tuto dobu nebylo možné najít si..

Read more

Posledních pár let naší ekonomiky

Nejhorší období
Poslední krize byla někdy kolem roku 2012. V tuto dobu nebylo možné najít si práci a už vůbec ne dostatečně finančně ohodnocenou. Studenti, kteří zrovna dostudovali neměli žádnou šanci, protože pokud už nějaká firma o zaměstnance stála, tak byla vždy podmínkou dlouholetá praxe. Navíc i pokud jste práci nakonec získali, neodpovídala většinou ani vašemu zaměření ani vzdělání.
plná peněženka
Zlom
Kolem roku 2015 se začala pomalu situace uklidňovat a umírňovat, spousta firem získala na svůj rozvoj dotace od Evropské unie, nabírali nové zaměstnance, protože na to měli prostředky, Trh se pomalu zase naplňoval volnými pracovními pozicemi.
Nejlepší období
Teď už máme rok 2019. Jestli tak trochu sledujete nabídky zaměstnání a volných pracovních míst, tak víte že je jich plno. Je neskutečné kolik jich každý den přibude. Nabízené platy jsou velmi lákavé a člověk by až začal uvažovat, že půjde hned do jiného zaměstnání.
Platy dnes versus 2012
V období, kdy nebyla práce, nebyly ani nejlepší platové podmínky. Každý z nás však byl rád alespoň za nějakou nabídku a vzal ji i za minimální mzdu. Postupem času mi však začalo připadat, že toho začali zaměstnavatelé zneužívat. Přesto, že krize byla dávno pryč, platy byly stále stejné. Ještě co nebylo jistě zcela adekvátní bylo to: „Pokud se ti nelíbí, můžeš jít pryč za branou stojí plno lidí, co práci potřebují.“ – takhle s námi jednali naši chlebodárci.
dva horníci
Jak je tomu však dnes? Nabídek práce je plno. Firmy by se o zaměstnance snad poprali. Nemají problém s tím zaměstnat a zaškolit si čerstvé absolventy, ba naopak, někteří to dokonce upřednostňují.
Jen ty platy v některých krajích jsou bohužel stále na nějaké špatné úrovni a určitě neodpovídají celorepublikovému průměru, ale bohužel se k němu ani zdánlivě nepřibližují. Jsou u nás stále ještě místa, kde mají zaměstnanci sotva polovinu z průměrného platu a to je v dnešní době více než smutné.

Náklady a výnosy

Náklady Finanční kapitál= peníze na pořízení výrobních činitelů.  Rozdělení nákladůDruhové členění– podle výrobních činitelů a.      ..

Read more

Náklady a výnosy

Náklady

Finanční kapitál= peníze na pořízení výrobních činitelů.
 
Rozdělení nákladů
Druhové členění– podle výrobních činitelů
a.       materiální – spotřeba materiálových zásob: suroviny (z přírody, v surové podobě), základní materiál (opracovaná surovina), pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obal, drobný hmotný / nehmotný dlouhodobý majetek
b.       osobní – mzdy a platy
c.       finanční – placené úroky
 
Podle účelu
a.       přímé (jednicové) – stanoví se přímo na kalkulační jednici, např. spotřeba materiálu
b.       režijní – nelze je přímo stanovit na kalkulační jednici, rozvrhují se podle určité rozvrhové základny, např. odpisy, úroky, nájemné
 
Podle zjišťovaní HV
a.       provozní – souvisejí s hlavní činností podniku, např. spotřeba materiálu, energie, oprava, mzda, údržba, odpisy, cestovné
b.       finanční – souvisejí s pohybem peněz při placení, např. placené úroky nebo pojistné
c.       mimořádné – souvisejí s mimořádnou nebo nepředvídatelnou událostí, např. manka za škody na majetku způsobené živelnou pohromou
 
Podle vztahu nákladů na změny objemu výroby
a.       fixní – vztahují se k určitému objemu výroby, mění se skokem při výrazné změně objemu výroby, např. odpisy, nájemné (pronájem nové haly, koupení nového stroje)
b.       variabilní – mění se v závislosti na objemu výroby
§  proporcionální – mění se přímo úměrně s objemem výroby, čím vyšší výroba, tím vyšší spotřeba
§  progresivní – rostou rychleji než objem výroby, např. odměny za práci přesčas
§  degresivní – rostou pomaleji než objem výroby, např. opravy, údržba
ruka nad kalkulačkou.jpg 
Způsoby snižování nákladů
–          Technický rozvoj a růst produktivity práce
–          Nová technika a technologie
–          Lepší organizace práce
–          Vyšší kvalifikace zaměstnanců a kvalitní management
–          Nižší ceny vstupů (nižší mzdy, levnější materiál, lepší půjčky)

Výnosy

Rozdělení výnosů
Podle zjišťování HV
a.       provozní – souvisejí s hlavní činností podniku, např. tržby za výrobky, materiál, služby, přebytek materiálu zjištěn při inventarizaci
b.       finanční – prodej CP, přebytek na pokladně
c.       mimořádné – souvisí s nepředvídatelnými událostmi, např. náhrada od pojišťovny
 
Podle charakteru
a.       provozní – souvisejí s hlavní činností podniku, jsou pro podnik rozhodující, např. tržby za výrobky
b.       neprovozní – nesouvisí s hlavní činností, mají doplňkový charakter, např. příjmy z pronájmu, úrok
 
Podle výkonu
a.       vnitřní (interní) – jedná se o prodej vnitropodnikových výkonů mezi jednotlivými útvary podniku, např. prodej náhradních dílů nebo materiálu
b.       vnější (externí) – jedná se o prodej výkonů mimo podnik, např. tržby za výrobky/služby
 noviny s grafem.jpg
 
Způsoby zvyšování výnosů
–          kvantitativní – navyšování objemu výroby a prodeje
–          kvalitativní – nižší objem prodeje za vyšší ceny, jedná se o kvalitní/ značkové zboží + doplňkové služby
–          ostatní způsoby – pronájem/ prodej majetku, příjmy z propagace

Lze nakupovat a podpořit u toho státní ekonomiku?

Podle čeho si vybíráte zboží při nákupu? Lze vybírat na základě cen, kvality, nebo také..

Read more

Lze nakupovat a podpořit u toho státní ekonomiku?


Podle čeho si vybíráte zboží při nákupu? Lze vybírat na základě cen, kvality, nebo také země původu, tedy země, ve které byl produkt vyroben. Současné podmínky na trhu navodily takovou situaci, že v marketech převažuje zboží z dovozu, to platí i pro ovoce, zeleninu cukr, mléko, mouku a další základní suroviny. Možná je načase se nad tím zamyslet, protože nákupem zboží z dovozu naší ekonomiku moc nepodpoříme.
preclíky k pivu
Naopak, kdyby se lidé začali více zaměřovat na naše české produkty, vzrostla by u nás také poptávka po nich, čímž by se snížil vývoz a zvýšilo naše HDP. Pokud totiž výrobce našich zemí nepodpoří jejich spoluobčané, nezbývá jim než prodej přemístit do zahraničí či ho dokonce ukončit.

Obchodní řetězce prodávající převážně české výrobky
V současnosti mohou jednotlivé prodejny obchodních řetězců získat certifikát Tradiční český obchod, který udílí Asociace českého tradičního obchodu. Podmínkou pro získání je převažující prodej zboží českého původu. Tato ocenění už u nás získalo 32 jednotlivých prodejen, které spadají pod 5 různých obchodních řetězců. Jimi jsou obchodní sítě ENAPO, Brněnka, Jednota (COOP), CBA a Pramen. Toto ocenění samozřejmě přináší prodejnám nějaké výhody, a proto se o získání certifikátu snaží stále další. Jedná se ale spíše jen malé prodejny.

Jak poznat tuzemské potraviny?
Podle zákona se musí na každém obale zboží objevit původ zboží. Kromě toho ale naše české výrobky část mají také své logo, např. COOP, český výrobek, biogena (výrobce sypaných čajů), MASO JIČÍN s.r.o., CZECH MADE – česká kvalita, Ekologicky šetrný výrobek, KLASA atd…
Samozřejmě je důležité vybírat zboží nejen podle země původu ale také podle jeho kvality a zároveň i cenové hladiny.
sklizená zelenina
České značky, které mohou poskytnout zákazníků českou kvalitu za příznivé či alespoň přijatelné ceny jsou např. KLASA, Zdravá potravina, Český výrobek, BIO – produkt ekologického zemědělství. Především pro výrobce BIO výrobků jsou u nás velmi přísné každoroční kontroly ekologického zemědělství, proto, když je kupujete, můžete si být opravdu jisti, že dodržují zákonem stanovené normy, které lze dohledat na internetu. Nakupujme tedy s ohledem na své zdraví peněženku ale také s ohledem na stát, ve kterém žijeme.

Nelze podnikat bez zisku

O soukromém podnikání určitě uvažovali, uvažují a také budou uvažovat mnozí z nás. Není na..

Read more

Nelze podnikat bez zisku

O soukromém podnikání určitě uvažovali, uvažují a také budou uvažovat mnozí z nás. Není na tom nic divného, protože i tento způsob obživy má svá pozitiva a může tedy leckomu imponovat. Jenže je-li tu něco důležité, pak je to to, že by se někdo neměl vydávat na dráhu soukromého podnikatele bez rozmyslu. I když je totiž soukromý podnikatel svým vlastním pánem, nemůže si vždy dělat to, co se mu zlíbí, protože je závislý na penězích získaných od svých zákazníků, jejichž přání zkrátka musí akceptovat a plnit, a ani příjmy tu vlastně nejsou nikdy zcela jisté. A tak by si měl každý už předem rozmyslet, co a jak by chtěl podnikat a zda v tom dokáže obstát.

indické rupie

Ovšem rizika nejsou spojena jenom s podnikatelskými začátky a volbou toho pravého. Nedostatky se tu mohou projevit klidně i později, vlastně kdykoliv. Protože nikdy není zaručeno, že si soukromník vždy dost vydělá, nikdy není naprostá jistota, že se něco nezkomplikuje a nepokazí.

A tak by si měl člověk vybrat obor, ve kterém dokáže uspět, a měl by také vědět, co si počne, pokud se mu snad někdy nebude dařit tak, jak by tomu mělo být. Což obnáší i přinejmenším potuchu o tom, kde si dotyčný vezme půjčku, pokud už to bez ní bude nezvladatelné.

indické finance

A s jakou půjčkou mohou soukromí podnikatelé počítat, pokud se jim zrovna nedaří tak, jak by bylo třeba? Kdo někomu takovému poskytne v těžkých dobách finanční injekci?

Tím, na co je tu vždycky spolehnutí, je americká nebankovní hypotéka Americká nebankovní hypotéka. To je totiž půjčka, která nezklame ani v těch nejtěžších chvílích. Stačí jenom, aby měl člověk nemovitý majetek, kterým by se zde mohl zaručit za náležité splácení, a pak dostane klidně i tolik peněz, kolik jenom splácet zvládne a potřebuje.

Zatímco by mu u jiných půjček prověřovali hodně přísně i příjmy, i registry dlužníků, tady je to daleko snazší. A proč by si jeden nevybral tu nejschůdnější cestu, že?

Hypotéky a dlužnící

Člověk, který dluží, má jen malou naději získat hypotéku. Bohužel dnes už to není takové,..

Read more

Hypotéky a dlužnící

Člověk, který dluží, má jen malou naději získat hypotéku. Bohužel dnes už to není takové, jaké to bylo dříve. Dříve byly hypotéky poskytovány skoro každému. Dneska už je to ale jiné. Vše se velmi přísně hlídá a pokud nesplňujete jeden z bodů, který musí být splněn, rozhodně vám hypotéka poskytnuta nebude.

Říká se, že existuje něco, jako je hypotéka pro dlužníky. Myslíte si, že když dlužíte, že tuto hypotéku získáte? Bohužel jen málokomu, kdo opravdu dluží, je tato hypotéka ve výsledku poskytnuta. Bohužel pokud nemáte čím ručit, nebude vám poskytnuto ani něco takového.

peníze stříbrné

Skutečně to dnes už není tak snadné, jak tomu bylo dříve. Mnohdy i člověku, který splňuje všechny požadavky a není dlužníkem, mají společnost problém půjčit. Skutečně není nic jednoduchého, získat hypotéku. Pokud byste navíc měli zájem o hypotéku pro dlužníky, nemyslete si, že byste tuto hypotéku získali v bance. Pokud byste o ni měli opravdu zájem, pak jediné místo, kde něco takového můžete získat, je nebankovní společnost. Je ale málo těch, kteří chtějí mít něco společného s nebankovními společnostmi a to zejména, pokud se již o hypotéky nějakým způsobem zajímali a našli si alespoň základní informace, které by měl znát každý, kdo zvažuje hypotéku.

peníze zlaté

Ani vy byste neměli váhat a měli byste si zjistit informace jak o bankovních tak i o nebankovních společnostech, abyste měli přehled. Hypotéka je něco, co je potřeba velmi dobře zvážit, protože se s vámi bude táhnout déle, než si myslíte. Ne všichni takový nátlak zvládnou. Jsou lidé, kteří mají neustále na paměti, že jakmile jim přijde výplata, musí danou částku poslat, aby měli pro daný měsíc splněno. Jestli je něco, co nesmíte nikdy dopustit, aby se stalo, pak je to to, aby vám chodily upomínky za to, že jste neuhradili splátku. Něco takového může vést k nepříjemným problémům, se kterými se rozhodně setkat nechcete. Zvažte hypotéku ještě dříve, než podepíšete smlouvu a budou vám dané peníze zaslány na váš účet.

Elektřina v domácnosti

Běží na ni mnoho spotřebičů Elektřina je důležitá i pro obyčejného člověka, protože nám na..

Read more

Elektřina v domácnosti

Běží na ni mnoho spotřebičů

Elektřina je důležitá i pro obyčejného člověka, protože nám na ni běží doma spoustu spotřebičů. Výhodné je hlavně její požívání, protože nám stačí spotřebič zapojit do zásuvky a o nich víc se nestaráme. Samotnou výrobu totiž zajišťují elektrárny, které energii vyrobí a tu následně pouští do sytému, na který je napojená spousta nemovitostí, takž její výkon je opravdu slušný. Aby byla bytová šetrná k planetě, tak dnes se mnohdy požívají k její výrobě obnovitelné zdroje.

sloup s dráty

Takové solární panely můžeme mít i na rodinné domě, kde nám hezky ze sluníčka vyrábí elektrickou energii. Mezi hodně časté spotřebiče patří elektromotor, který nám zajišťuje rotační pohyb. Stoje zapojené na tři fáze navíc dosahují velmi slušného výkonu. Ovšem může se jednat o velmi propracované zařízení jako jsou počítače, kde je dost součástek. Účet za elektřinu něco stojí, ale poskytuje nám opravdu mnoho a těžko si dovedeme představit bez ní dlouhodobě žít.

Bezpečnost je důležitá

Střídavý proud nám sice skvěle slouží, ale umí napáchat pěknou paseku, takže bychom rozhodně neměli podceňovat bezpečnost, protože i taková zásuvka může způsobit smrtelné zranění či škody na majetku. Jestliže je zařízení poroucháno, nebo má porušený přívodní kabel, tak jej vůbec nezapojujte do sítě. Pokud nejste odborník, tak je lepší do elektřiny nezasahovat, protože by to nemuselo skončit moc dobře. Abyste si udělali obrázek o tom, jak na tom jsou vaše rozvody elektřiny či elektrické spotřebiče, tak využijete elektrických revizí.

solární energie

Odborník Vám při ní vše zkontroluje a proměří, abyste skutečně měli jistotu, že funguje správně a nehrozí nějaké problémy. Elektrorevize cena https://www.elektrokuchar.cz/elektrorevize.html se odvíjí podle toho, co chcete montovat a například jaké množství, protože je rozdíl rozsáhlosti rozvodů mezi malým domem a velkou firmou. Je lepší zaplatit si revizi než řešit nějaký průšvih, který způsobí zanedbaná revize.

Je třeba mít zisk

Umíte si představit někoho, kdo by podnikal, aniž by z toho něco měl? Znáte soukromníka,..

Read more

Je třeba mít zisk

Umíte si představit někoho, kdo by podnikal, aniž by z toho něco měl? Znáte soukromníka, který by pracoval pro druhé a neměl z toho třeba ani korunu nebo se kvůli tomu dokonce propadal do stále větších a větších dluhů? Jsem si jist, že pokud někoho takového znáte, pak jde bezvýhradně o někoho, kdo se do podobných potíží dostal proti své vůli a dočasně. Protože kdyby mělo jít o trvalý problém, pak by to takový podnikatel vzdal a šel by dělat něco jiného. Protože i podnikatelé musí z něčeho žít, což bez dosahování dostačujících zisků logicky nejde.

eura peníze

A je pochopitelné, že když se někdo ze soukromníků dostane do podobných problémů nedobrovolně, snaží se je nějak vyřešit. Aby mu to zase začalo vynášet, aby měl peníze a mohl tak z něčeho žít a také něčím financovat své podnikatelské aktivity.

Jenže náprava se nezjedná jen tak ze dne na den, peníze nepřistanou na podnikatelově účtu, jakmile si tento usmyslí, že je tam hodlá mít. Peníze se musí nejdřív vydělat. A protože se nevydělává zase až tak rychle, musí se obvykle v mezidobí vsadit i na nějakou tu půjčku. Tím, že si soukromník půjčí, totiž vyřeší své momentální potíže, a zvládne-li v budoucnu splácení, může mu to skutečně prospět.

mince EU

A pro kterou půjčku je záhodno se rozhodnout? V mnoha případech to je americká hypotéka bez registru nebankovnihypoteky.net. A to proto, že ta se dá získat velice jednoduše i v případě těch, kdo mají značné ekonomické problémy a banku by kvůli tomu sotva přesvědčili o své bonitě. Když totiž může soukromý podnikatel zaručit splácení takové nebankovní hypotéky zástavou nemovitosti a když má aspoň nějaký trochu únosný příjem, zaručeně tu uspěje, i kdyby jeho registry dlužníků nevypadaly ani trochu dobře, hrozily by mu exekuce a nebyl tak z pohledu bank bonitní.

Nebankovní hypotéky jsou tu prostě pro všechny. A taková příležitost by se měla využívat.

S pronajatou dodávkou k historickému centru města Tábor

Dodávky se pronajímají pro mnoho různých účelů, velmi často pro převážení nákladu v rámci přestěhování..

Read more

S pronajatou dodávkou k historickému centru města Tábor

Dodávky se pronajímají pro mnoho různých účelů, velmi často pro převážení nákladu v rámci přestěhování obytného či nebytového prostoru, vyklizení pozůstalosti či bytu po pronájmu anebo pro stavební rekonstrukce, nákup stavebního materiálu či větší nákupy nábytku, koberců a velkých spotřebičů. Klienti půjčoven dodávek Praha 5 https://www.rentcarservice.cz/pujcovna-dodavek-praha tak mají celou situaci plně pod kontrolou a ve své režii, čímž odpadají zbytečné nepříjemnosti.

S dodávkou lze ovšem i vycestovat ve volných dnech a vyplnit je dobrodružstvím, nevšední zábavou a prohlídkou míst, která jste dosud znali jen z turistických průvodců. Jedním z nich se může stát i město Tábor, známé z husitského revolučního hnutí, ale to není vše, co vám může nabídnout. S dodávkou tu můžete podniknout celu řadu krásných výletů:

radnice v Táboře

Dobrodružství v Táboře

Táborské podzemí – tím byste asi měli začít, ať máte jasnou představu, jak lidé v 15. století dokázali mistrně využít svých omezených technických možností.

Z katakomb k vyhlídkovým bodům – neměli byste si nechat ujít pohled na historickou část města z kostelní věže na Žižkově náměstí. Další významný vyhlídkový bod je kousek odtud, je to věž hradu Kotnov u Bechyňské brány, s velmi působivou atmosférou. Úchvatný pohled na město a okolí je také z rozhledny Hýlačka.

rybník Jordán a město Tábor v zimě

Splujte si Lužnici – s dodávkou zaparkujte u tábořiště Harrachovka pod Táborem a odtud byste se mohli vydat třeba na vypůjčeném raftu po Lužnici jedním z jejích nejkrásnějších úseků přes Riviéru, Kvěchův mlýn, kamenné pole Stádo k Matoušovskému mlýnu a ke zřícenině hradu Příběnice až do kempu Lužničanka.

Plavbu můžete zakončit až v Bechyni a projet se vlakem po zajímavé technické památce – mostu Duha z doby Františka Křižíka po velmi romantické trati z Bechyně do Tábora a s dodávkou se pak můžete vydat třeba proti proudu Lužnice až k jejímu hornímu toku, k Rozvodí Staré a Nové řeky či k rezervaci Stará řeka, která patří k nejzajímavějším plavebním úsekům v celé Evropě.

Tipy pro snadné hubnutí

Kdo už někdy nějakou dietu držel, ví své. Jak jdou nabyté kilogramy těžko dolů a..

Read more

Tipy pro snadné hubnutí

Kdo už někdy nějakou dietu držel, ví své. Jak jdou nabyté kilogramy těžko dolů a drží se vás jako klíště. Anebo sice shodíte nějaké to kilíčko, ale za pár dnů přijde nežádoucí návštěva v podobě tukových polštářků opět na nevítanou návštěvu. Je důležité dodržovat správný postup. Nejde jen o to, že snížíte obsah jídla a změníte složení jídelníčku, ale je třeba si nastavit přesný režim a ten striktně respektovat.

zeleninové saláty

PITNÝ REŽIM

Nezanedbávejte pitný režim. Mnoho lidí není zvyklých pravidelně popíjet. Tím nemáme samozřejmě na mysli alkoholické nápoje, ale čistou pramenitou vodu nebo bylinkové čaje. Zařaďte v rozumné míře i neochucené minerální vody a jejich značky střídejte. Dostanete tak do těla i nezbytné minerály, které jsou při dietce velmi žádoucí. Popíjejte celý den v menších dávkách. Když se napijete až tehdy, když máte žízeň, je pozdě, protože to je známka dehydratace. Nepijte během jídla, když už se musíte napít, tak před jídlem.

MALÝ NEBO MODRÝ TALÍŘ

Jídlo si naservírujte na malý talíř bmikalkulacka anebo na talíř modré barvy. Ptáte se, proč zrovna modrá, když je dobrá? Je prokázáno, že modrá barva nepřitahuje naši pozornost ani chuťové buňky. Zkuste to. A určitě jídlo spořádejte ne z obvyklé velikosti jídelního talíře, ale dejte si ho na malý talíř. Porce tak bude vypadat mnohem lákavěji, protože bude vytvářet zdání bohatého množství.

ovocný salát

JEZTE POMALU A SOUSTŘEDĚNĚ

Jídla máte striktně daná, a proto si je vychutnávejte. Nedělejte u toho nic jiného a soustřeďte se pouze na snídani, oběd, svačinu, večeři. Nečtěte u jedení noviny, neluštěte křížovky ani nelustrujte mobil. To vše počká na příhodný čas. Teď jste tady jen vy a vaše strava. Je to jakási intimní chvilka jen mezi vámi dvěma, tak si ji vychutnejte a pečlivě žvýkejte. Každé sousto by se mělo přežvýkat 6–20 x. Vyberte si počet, jaký vám vyhovuje. Je prokázáno, že pomalí jedlíci mají nižší tendenci k obezitě.

Hypotéky pro podnikatele

Podnikatelé mají na rozdíl od ostatních smrtelníků na starosti nejen sebe samotné, ale i jejich..

Read more

Hypotéky pro podnikatele

Podnikatelé mají na rozdíl od ostatních smrtelníků na starosti nejen sebe samotné, ale i jejich firmy. A je proto logické, že když se jejich podnikům nedaří, nejednou pro ně shánějí finanční injekce, jimiž by se fungování takových firem vylepšilo nebo alespoň stabilizovalo.
Jakmile se tak přestane nějakému podniku v soukromých rukou dařit, začne se jeho vlastník shánět po vhodné půjčce, již by do něj investoval nebo kterou by alespoň poplatil dluhy, jež onu firmu ohrožují.vzkvétající finance
Ovšem nejednou hledá někdo takový dlouho a marně. Protože ve chvíli, kdy má už jenom dluhy, kdy nevydělává dostatek peněz a daňové přiznání nevypadá valně, když se v jeho registrech dlužníků vyskytují nepříjemné záznamy, hrozí exekuce a podobně, není mnoho těch, kdo by do něj ochotně strkali svoje peníze. Protože se sice říká, že risk je zisk, ale pokud jde o peníze, riskují finanční instituce jenom nerady. Chtějí mít své jisté a právě takový podnikatel jim zrovna moc záruk nabídnout nemůže.
Ovšem zoufat netřeba. Protože i kdyby byla situace sebehorší, americká hypotéka bez registru tu je stále a pomoci ve formě této se dočká i nejeden z hodně komplikovaných žadatelů. Jednoduše proto, že se zde kladou docela jiné požadavky než dejme tomu v bankách a proto tu má naději i ten, koho by jinde odmítli jako nezajímavého, ba přímo přehnaně rizikového.mince ve věštecké kouli
Tady stačí, aby dal podnikatel za půjčku do zástavy svoji nemovitost, a pokud je schopen prokázat schopnost půjčené peníze vrátit, má jistotu úspěchu.
Aniž by tu dotyčný musel platit jakékoliv poplatky předem, aniž by se musel bát toho, co v sobě ukrývají jeho registry dlužníků, může tu získat potřebné finance až na třicet let s úrokem začínajícím již na třech procentech. Může je mít v ruce již čtyřiadvacet hodin po podpisu smlouvy a může je použít na cokoliv, co nějak souvisí s jeho podnikáním.
A díky tomu může firma přežít nejednu těžkou chvilku.