Dlouho odkládané rozhodnutí

Zítra s tím zaÄnu, pustím se do toho příští týden, od prvního s tím nÄ›co udÄ›lám… Odkládání..

Read more

Dlouho odkládané rozhodnutí


Zítra s tím zaÄnu, pustím se do toho příští týden, od prvního s tím nÄ›co udÄ›lám… Odkládání důležitých rozhodnutí je vlastní téměř každému z nás. Jsou vÅ¡ak rozhodnutí, týkající se pÅ™edevším naÅ¡eho zdraví, která bychom za žádných okolností odkládat nemÄ›li. Nejinak se to má i s rozhodnutím koneÄnÄ› dostat pod kontrolu pití. Klasifikací a způsobů závislosti na alkoholu je celá Å™ada, nemocný se nemusí opíjet dennÄ› do nÄ›moty, a pÅ™esto u nÄ›j toto onemocnÄ›ní nelze popřít.

Pobytový program jako zaÄátek cesty

NaÅ¡e nestátní psychologické zařízení nabízí svým klientům pomoc pÅ™i zvládání tohoto onemocnÄ›ní prostÅ™ednictvím ÄtyÅ™týdenního pobytového programu. Po celou dobu pobytu mají klienti zajiÅ¡tÄ›no zázemí ve Å¡piÄkovém wellness rezortu, je jim poskytována nezbytná terapeutická pomoc, a to jak skupinovou, tak individuální formou. Spolehnout se mohou jak na anonymitu a diskrétnost, tak i na respektování osobního prostoru. Také kontakt s rodinou a pracovním prostÅ™edním může být na žádost klienta zachován. Nezbytnou podmínkou pro vstup do programu je vÅ¡ak střízlivost, která je na místÄ› ověřována testerem.